top of page

Gennemførelse af intern audit og leverandøraudit:

Q-consult tilbyder planlægning, gennemførelse af intern audit og leverandøraudit samt gennemgang af  auditrapport, hvor audit vil blive gennemført i en personlig og ærlig auditorstil, som vil være værdiskabende og udviklende for virksomheden.

Mine kompetencer: Jeg har gennem de sidste 28 år arbejdet i en større virksomhed med implementering af nedennævnte standarder, de sidste 15 år som Kvalitetschef, hvor jeg har været beskæftiget med planlægning og gennemførelse af såvel interne audit som leverandøraudit.

Derudover har jeg gennemført Det Norske Veritas  (DNV) Lead auditor-kurser og arbejder på freelance basis hos DNV som Lead Auditor.

 

Målgruppe:

Mindre og mellemstore virksomheder oplever dels at det er ressourcekrævende at gennemføre intern audit ved brug af egne medarbejdere, samtidig med at disse ikke har den uafhængighed som ISO standarderne kræver.
 

Mål:

Gennemførelse af intern audit i følgende standarder:

  • ISO 9001:2015

  • ISO 14001:2015

  • ISO 45001:2018

  • ISO 22000

  • DS 2451-8

 

Indhold:

Audit vil blive gennemført i henhold til de standardkrav der er i ovennævnte standarder.

bottom of page