top of page

Om Q-consult
Q-consult blev etableret 1. januar 2018 som konsulentvirksomhed, og er ejet af Leif Sørensen, der
de sidste 28 år har været ansat i en af Danmarks største servicevirksomheder. De sidste
15 år som Kvalitetschef.

 

Q-consult vil primært arbejde indenfor følgende 3 områder:

1. Kvalitetsledelse herunder gennemførelse af interne audits samt leverandøraudit.

2. Virksomheds baserede kurser målrettet behovet i den enkelte virksomhed.

3 Cleanroom Expo DK som er en to-dages konference med foredrag og
   udstillingsbesøg målrettet mod pharmaceutiske virksomheder og Medicoindustrien.

 

Om Leif Sørensen

Mine styrker og kompetencer ligger i mit store kendskab til certificeringsprocessen,
intern audit, leverandøraudit, kendskab til EU GMP´en samt opbygning af Cleanroom,
herunder sluseadfærd, grænseværdier på partikler og mikroorganismer samt klassifikationer.

 

Jeg har endvidere været med til at sikre opbygning af medarbejderes kompetence gennem
planlægning og afholdelse af kurser.

Jeg har derudover gennemført den kompetencegivende Lead Auditor uddannelse hos
DNV-GL i ISO 9001:2015 samt kurser i ISO 14001:2015 og OHSAS 18001. Jeg har været
ansvarlig for implementering af ISO 22000 Fødevarersikkerhed og DS 2451-8 Sygehus-
hygiejne. Ovennævnte kompetencer vedligeholdes som freelance Lead Auditor for DNVGL.


Formål
Formålet med etableringen af Q-consult er, at afholde en årlig 2-dages Cleanroom
konference - Cleanroom Expo DK - og derudover at tilbyde konsulent hjælp til virksomheder

indenfor følgende områder:
*  Kvalitetsledelse

*  ISO certificeringer

*  Intern audit og leverandøraudit

*  Kortlægning af den lovpligtige APV

*  Gennemførelse af Ledelsens evaluering 

*  Auditoruddannelse

*  GMP kendskab

*  Hygiejne

 

Med tilbuddet af disse kurser håber Q-consult at kunne være med til at hjælpe virksomheder
indenfor den Pharmaceutiske industri samt Medicoindustrien til et bredere kendskab og
efterlevelse af de standarder og som skal være med til at sikre Compliance.

bottom of page