top of page

ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystemer:

ISO 9001 er designet til at hjælpe organisationer med at imødekomme kundernes krav og forventninger til organisationens produkter og ydelser. Ifølge standarden skal risikoanalyser være afsættet for ledelsessystemet. Der skal anlægges et bredt perspektiv gennem afdækning og overvågning af organisationens rammer og af behov og forventninger hos interessenterne. Der er fokus på lederskab, organisationens mål, styring af eksterne leverancer og produktion samt tilvejebringelse af ydelser.

Kurset er målrettet organisationer, der vil indføre standarden og/eller uddanne medarbejdere i principperne og deres betydning.

 

Målgruppe:

Medarbejdere, der har til opgave at indføre og vedligeholde et ISO 9001: 2015 system samt medarbejdere, der skal have et grundigt kendskab til ISO 9001:2015 standarden.
 

Mål:

 • Viden om, hvad ISO 9001:2015 standarden kræver

 • Viden om, hvad der forstås ved procestankegangen

 • Synliggørelse af de aktiviteter og faldgruber, der påvirker det endelige resultat

 • Viden om, hvad du skal passe på

 • Viden om opbygning af et simpelt ubureaukratisk kvalitetsledelsessystem

 • Viden om, hvordan et godt kvalitetsledelsessystem er med til at skabe resultater for organisationen

  Indhold – 2 dages kursus:

 • De grundlæggende kvalitetsledelsesprincipper

 • Kundefokus

 • Udarbejdelse af kvalitetspolitikker og -mål

 • Procesorientering og systemorienteret ledelse

 • Identificering og samspil mellem processer

 • Udarbejdelse af kriterier/metoder for processer

 • Involvering af medarbejdere

 • Hvordan struktureres et ISO 9001:2015 system?

 • Hvad er kravene til dokumenteret information?

 • Løbende forbedringer

   

bottom of page