top of page

Kursus i gennemførelse af intern audit.
 

Skab resultater i din virksomhed med et kursus i intern auditering, der fokuserer på effektiv implementering og udvikling af virksomhedens kvalitetsledelsessystem. Audit er et vigtigt middel til at sikre, at kvalitetsledelsen fungerer i praksis, og bør derfor gennemføres med jævne mellemrum. Interne audits sikrer samtidig, at virksomheden kan overholde og imødekomme kundernes krav til kvalitet.

På kurset får du kendskab til de teknikker og værktøjer, der bruges til at afdække, om virksomhedens kvalitetsledelsessystem er effektivt implementeret og vedligeholdt samt løbende forbedret. Der lægges vægt på de basale auditfærdigheder, og på hvordan virksomheden opnår resultater gennem forskellige former for værdiskabende audit.

Auditresultaterne anvendes til at vurdere ledelsessystemets effektivitet og til at synliggøre muligheder for forbedringer.

 

Målgruppe:

Medarbejdere der har ansvaret for at gennemføre den interne audit iht. kvalitetsledelsesstandarder eller andre kravmodeller.
 

Mål:

 • Forberedelse af intern audit

 • Udarbejdelse af en plan for intern audit

 • Udarbejdelse af tjeklister

 • Gennemførelse af intern audit

 • Rapportering og opfølgning på gennemførte audits

 • Hvordan audit kan inspirere virksomheden til at opnå resultater

  Indhold – 2 dages kursus:

 • Kort gennemgang af kravene i ISO 9001:2015 standarden

 • ISO 9001:2015 standardens krav til intern auditering

 • Auditorrollen

 • Planlægning af audit (audit årsplan, valg af auditorer)

 • Forberedelse af audit (udarbejdelse af tjeklister)

 • Gennemførelse af audit (åbningsmøde, audit, afsluttende møde)

 • Rapportering (identifikation af afvigelser, forslag til forbedringer, opfølgning)

  Kurset er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne i ISO 19011.

  Kurset indeholder praktiske øvelser herunder udarbejdelse af tjeklister, evaluering af resultater, udarbejde afvigelser og afrapportering. Kurset afsluttes med et 'rollespils audit', hvor det lærte afprøves i praksis. Underviseren giver feedback på audit-stilen og forslag til eventuelle forbedringer.

   

bottom of page