Personlig og ærlig kvalitetsrådgivning

les@q-consult.dk Leif Sørensen, Schweizerpladsen 1B, 3tv, 

4200  Slagelse Tlf. +45 22661125, CVR 38979841

Q-consult tilbyder nedennævnte kurser
Kvalitetsledelse

1. Vejen til certificering.

Grundlæggende orientering om vejen fra
beslutning til ISO certificering.

3 timer kr. 3.500.

For mere info - KLIK HER.

2. Gennemførelse af intern audit samt leverandøraudit 
Gennemførelse af intern audit for mindre og mellemstore virksomheder, samt leverandøraudit.
Pr. dag kr. 6.700

For mere info - KLIK HER.

3. ISO 9001: 2015 Kvalitetsledelsessystem

Få afdækket kundernes krav og forventninger til Organisationen

1 dag kr. 6.700

For mere info - KLIK HER.

4. Kursus i gennemførelse af intern audit samt leverandøraudit.

Skab resultater i din virksomhed med et kursus i intern audit.

2 dage kr. 11.500

For mere info - KLIK HER.

EU GMP

1. Grundkursus i GMP

Kurset henvender sig primært til nyansatte med begrænset kendskab til GMP

1 dag kr. 6.700
KLIK HER for mere info.

2. Hygiejnekursus

Kurset giver et grundigt indblik i grundlæggende hygiejne

4 timer kr. 4.900

KLIK HER for mere info. (ikke lagt ind)
 

3. Omklædnings- og sluseinstruks

Kurset giver et grundlæggende indblik i

forholdene ved omklædning og slusepassage.

4 timer kr. 4.900

KLIK HER for mere info. (ikke lagt ind)

Cleanroom Expo DK

Som en årlig tilbagevendende begivenhed afholder Q-consult i oktober måned en Cleanroom konference hvor hovedformålet er at udbrede kendskabet til sidste nyt indenfor ISO standarder, EU GMP m.v.

Konferencen vil i 2019 blive afholdt den 29. og 30. oktober 2019 og invitation og program vil blive lagt op her på hjemmesiden senere.

Kontakt Q-consult på tlf 22 66 11 25 for spørgsmål eller behov for yderligere information.

Se invitationen og programmet  HER